ONS BUITEN en het CORONAVIRUS

ADVIES 1: BLIJF THUIS!

Om besmetting met / overdracht van het coronavirus te voorkomen, heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen. Daarnaast zijn er door de overheid verschillende maatregelen opgelegd die ook op Ons Buiten gelden:
➢ Volg het advies van de overheid en blijf zo veel mogelijk thuis.
➢ Het tuincomplex is open en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen.
➢ Vermijd zoveel mogelijk direct sociaal contact;
➢ Op elke tuin mogen niet meer dan drie mensen buiten de huiselijke kring aanwezig zijn (corona-samenscholingsverbod).
➢ Het verenigingsgebouw, de tuinwinkel, het werkhok op West en op Oost en het toilet van de buurttuin zijn gesloten;
➢ Er worden geen activiteiten of bijeenkomsten met of voor tuinders en/of
gasten, ook niet in de buitenlucht georganiseerd;
➢ Er worden geen vergaderingen gehouden.


Kom zeker niet naar de tuin als u verkouden bent, koorts heeft of zich ziek voelt (dit geldt ook als een huisgenoot van u ziek is, verkouden is of koorts heeft).

Wat gaat er wel door?
• Op zaterdag 4 april is er van 10-11 uur een mogelijkheid om een lege gasfles (tegen betaling) om te ruilen voor een vol exemplaar. Ook kunt u tuinaarde kopen. De tuinwinkel is verder gesloten.
Let op: er kan alleen met pin betaald worden en u dient ook hier voldoende afstand te houden! (tenminste 1,5 m).


Wat gaat er niet door?
✓ Het bomenspreekuur is uitgesteld.
✓ De planten- en zadenruilbeurs van 4 april gaat niet door.
✓ Er is geen bestuur spreekuur en er zijn geen overdrachten.
Het bestuur is bereikbaar per mail onsbuiteninfo@gmail.com
✓ De werkbeurten zijn uitgesteld, in ieder geval tot met 28 april.
✓ De activiteit van wilgentenen bij tuinvereniging OTV is uitgesteld.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april 2020.

Houd met regelmaat berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.

Zaterdag 4 april is er geen werkbeurt.

AFGELAST en GESLOTEN

In verband met de mededelingen van de Nederlandse overheid omtrent het Coronavirus (Covid-19) heeft het bestuur van vvt Ons Buiten besloten dat het verenigingsgebouw tot en met 28 april gesloten is. Ook alle verenigingsactiviteiten worden tot die tijd afgelast.
Dus geen koffie, geen spreekuur, geen tuinwinkel en geen werkbeurten op de zaterdagen in 4 april.
Ook de ALV, die gepland stond op 16 mei, is afgelast.

Verzoek aan iedereen:

BLIJF THUIS !!

Het hek is in deze periode wel open!

De link hieronder licht de achtergrond van dit besluit helder toe;
klik hieronder op de link:
https://nos.nl/op3/artikel/2327075-dit-is-de-allesbepalende-lijn-in-de-coronacrisis.html

7 maart: PLANTENRUILBEURS

WE GAAN WEER BEGINNEN…………..

Zaterdag 7 maart vindt de feestelijke opening plaats van het tuinseizoen.
Nee, niet met taart en slingers maar met stekjes en zaden.
Zoals iedere tuinder van Ons Buiten inmiddels weet, vindt er maandelijks een planten- en zadenruilbeurs plaats.
Zaterdag 7 maart is de start van dit seizoen en daarom staan we dit keer niet buiten naast het Verenigingsgebouw, maar vindt de ruilbeurs plaats in de kantine. We nodigen ook gasten uit van buiten onze vereniging en hopen zo, dat er heel wat te ruilen is. Kom dus met zaden, zaailingen en stekjes naar de kantine. Mocht je zelf geen zaden of stekjes hebben: toch komen! Iedere bezoeker gaat met een zakje mooie zaden naar huis!
Wat: feestelijke planten- en zadenruilbeurs
Waar: kantine Verenigingsgebouw
Wanneer: zaterdag 7 maart
Tijd: van 10.30-12.00 uur

Vetplantjes mag je ook komen ruilen…..

Zondag 8 maart workshop VOEDERHUISJES maken

Op zondag 8 maart van 11.00 uur- 13.00 uur organiseert de activiteitencommissie een workshop voederhuisje en /of voederkrans voor vogels maken. U kunt kiezen wat u wilt maken of ze beiden maken. Iedere losse activiteit kost 2 euro per stuk. De activiteit vindt plaats in het verenigingsgebouw. Vanaf 10.45 uur is de deur open.
De activiteit loopt door tot 13.00 uur, dan stoppen we, dus u moet voor 12 uur binnen zijn. Er is koffie en thee verkrijgbaar en u krijgt er een lekkere versnapering bij.

Vogels zijn blij met voederhuisjes (Foto van Sander Ariaans)

OPENINGSTIJDEN KANTINE

Op alle zaterdagen in maart is de kantine geopend van 8.30 tot 13.30 uur. Er is dan koffie en thee. Ook verkopen we in maart weer een broodje met beleg of een kom warme soep.

De ingang van de kantine van Ons Buiten.

Dinsdag 25/2 TUINVOGELLEZING

De KNNV Vogelwerkgroep Leiden houdt op dinsdag 25 februari een Tuinvogellezing bij Ons Buiten in het verenigingsgebouw. Onderwerpen die aanbod zullen komen zijn;
• Hoe kun je vogels herkennen?
• Wat zijn kenmerken waar je op kunt letten?
• Het herkennen van tuinvogels die ook bij Ons Buiten voorkomen
• Welke maatregelen kun je nemen om je tuin (nog) aantrekkelijker te maken voor vogels.
• Verder kunt u vragen stellen over vogelsoorten.
Het begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.
Deze avond wordt georganiseerd door de Biodiversiteitscommissie van Ons Buiten.

Tuinvogel op Ons Buiten: een barmsijs (Foto: Ada de Jong)

PLANT VAN DE MAAND: Gewoon sneeuwklokje – Galanthus nivalis

Dit is de eerste ‘plant van de maand’. In 2020 brengt de Commissie Natuurlijk Tuinieren van Ons Buiten maandelijks een plant onder de aandacht. Deze maand is dat het sneeuwklokje, een mooie en ook voor insecten aantrekkelijke plant. Het gewoon sneeuwklokje is een bolgewas uit de narcisfamilie. Het is een algemeen voorkomende stinzenplant die gemakkelijk verwildert. Geef deze bolletjes gerust een plekje in je tuin; daar doe je jezelf en veel insecten een plezier mee!

Nog in de winter kun je het sneeuwklokje in veel tuinen al zien. In onze streken wordt het gezien als de eerste bode van een nieuwe lente. De klokvormige bloemen kunnen als een tapijt hele delen van je tuin bedekken. Uit de bloem kunnen vroege actieve bijen en hommels bij goed weer pollen of stuifmeel en zelfs een klein beetje nectar halen. Mieren profiteren op een ander moment van de plant: zij verslepen de zaden,
omdat er een voor hen lekker ‘mierenbroodje’ aan zit. Dat is een aanhangsel aan het zaad, dat als voedsel dient voor de mieren.

Commissie Natuurlijk Tuinieren

Gewoon sneeuwklokje – Galanthus nivalis

Nationale Mollentelling

De mol is een leuke gast op uw volkstuin en helpt bij de bestrijding van emelten, engerlingen, maden en naaktslakken en zorgt voor een luchtige bodem. De Zoogdiervereniging wil graag weten hoe het met deze bedreigde tuinvriend gaat. Op 8 en 9 februari 2020 vindt de tweede Nationale Mollentelling plaats. Telt u dit jaar ook (weer) mee? Het is leuk, makkelijk en belangrijk voor de mollenliefhebbers.

Mollenmeldpunt
De meest voorkomende sporen zijn molshopen. Deze kun je bijvoorbeeld vinden in het gazon van uw volkstuin maar ook in parken, weilanden en plantsoenen, daar liggen ze vaak verscholen. Houd er rekening mee dat de kans klein is dat je een levende mol, pootafdrukken of uitwerpselen ziet. Waarnemingen kunnen ingevoerd worden via het speciale mollenmeldpunt:

https://waarneming.nl/go/talpa-europaea/


Kijk voor meer informatie over de landelijke mollentelling op de website van de Zoogdiervereniging:

https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/mol

Mol

KORSTMOSSEN INVENTARISATIE

Voor het project Biodiversiteit in Beeld inventariseren wij (bijna) alles wat leeft op Ons Buiten en in de Tuin van Noord. Waar mogelijk doen we dat met behulp van experts. Jeannette Teunissen weet veel van de levende natuur en zij is expert op het gebied van korstmossen. Op Ons Buiten en in de Tuin van Noord gaat zij de aanwezige korstmossen inventariseren. Je kunt Jeannette (zie foto) op het complex tegenkomen om bomen, steen, hout en ander materiaal waar korstmos op groeit, te onderzoeken. Je bent van harte welkom om vragen te stellen als je haar ziet. Ze deelt haar kennis en enthousiasme graag met belangstellenden.